Krav på fler poliser som kan bekämpa barnpornografi

En namnlista med nästan 27 000 underskrifter och krav på fler poliser som bekämpar barnpornografi lämnades på torsdagen över till Rikskriminalens chef Therese Mattsson. Bakom uppropet står barnrättsorganisationen Ecpat.

Namninsamlingen ingår i en kampanj för att stärka resurserna till Rikskriminalpolisens barnpornografigrupp.

Therese Mattsson ställer sig försiktigt avvisande till Ecpats krav. Hon hänvisar till en pågående utbildningssatsning för att öka antalet poliser som kan hantera utredningar om barnpornografibrott ute i landets polisdistrikt.