Ökad turism till Sverige

Turismen i Sverige var förra året större än någonsin tidigare. Det konstaterar Nutek efter statistik från Statistiska centralbyrån.

Det totala antalet såkallade gästnätter på svenska hotell, vandrarhem och campingplatser var 48 miljoner förra året, en ökning med 6 procent.

När det gäller turister som kommer från andra länder till Sverige, var ökningen 9 procent. Sverige har därmed bättre utveckling än andra europeiska läner. I Europa var ökningen 4 procent.

- Turismen i Sverige är större än någonsin och för att på lång sikt skapa en konkurrenskraftig turistnäring krävs bland annat att de offentliga insatserna samordnas, säger Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson i ett pressmeddelande.

Enligt Halvarsson ger samordning näringen goda förutsättningar att fortsätta växa och bidra till sysselsättning och tillväxt.