FOI vill skriva säkerhetsavtal med USA

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, förhandlar med USA för att få sluta ett avtal om forskning och informationsutbyte om bland annat terrorism med det amerikanska säkerhetsdepartementet, DHS.

Om allt går enligt planerna skulle Sverige i så fall bli det sjätte landet i världen som tecknar ett sådant avtal, skriver tidningen Ny Teknik.

– Med säkerhetsområdet menar man forskning om naturkatastrofer, allvarlig brottslighet eller terrorism. Det görs väldigt stora satsningar på säkerhetsområdet framför allt i USA, men även någorlunda i Sverige och Europa. När man har ett avtal där man kan utbyta information eller samverka om forskning kan man hjälpa varandra att göra koordinerade insatser, säger Åke Sellström som är forskningschef vid FOI.

Förhandlingarna väntas bli slutförda om några veckor och redan i slutet av mars väntas Sveriges försvarsminister Mikael Odenberg underteckna avtalet med den amerikanske säkerhetsministern.

Få länder har tecknat liknande avtal
Hittills är det bara Storbritannien, Kanada, Mexiko, Australien och Singapore som tecknat sådana här forsknings- och informationsutbytesavtal med säkerhetsdepartementet i USA, skriver Ny Teknik.

Ett sådant avtal skulle, enligt Åke Sellström, ge Sverige och FOI ny kunskap på flera områden.

– I USA prioriterar de forskning om spridning av smittsamma ämnen, forskning om gränskontroll, forskning om bomber och explosiva ämnen och så prioriterar de forskning om hur landet fungerar när det gäller sin infrastruktur. Vi i Sverige och det jag själv varit intresserad av är till exempel spridning av smittsamma ämnen, säger han.

Vad är det som inte Sverige skulle kunna vara med i för slags forskning som du ser det när det gäller forskning som styrs av det här säkerhetsdepartementet?

– Det finns väl områden där man inte delar samma syn, till exempel när det gäller lagstiftningen runt hur man behandlar terrorister och annat. Jag kan tänka mig att det finns element här som man skulle vara försiktig med från svensk sida. Guantánamobasen eller hur man kränker den privata helgden genom att göra avlyssningar eller ingripanden på grunder som enligt svensk lag inte är korrekta.

Men trots vissa betänkligheter är det alltså mer som talar för än mot ett forskningsavtal med det amerikanska säkerhetsdepartementet, säger Åke Sellström.

– Det är ju oerhört många fler områden där vi har en gemensam syn än områden där vi inte har en gemensam syn.

”Berör inte terrorlagar”
Hans Gustaf Wessberg, statsekretare på försvarsdepartementet, säger att samarbetet inte alls kommer att beröra forskningsområden som omfattas av de hårda amerikanska terrorlagarna.

– Det samarbete som ett sådant här forskningsavtal skulle kunna leda till handlar inte om hur man tillämpar terroristlagstiftning, utan det får de länderna ha egna åsikter om. Det är inte på det området vi söker samarbete utan det är tekniskt samarbete, säger han.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se