Riksrevisor Eva Lindström.

Inget händer med brister i statlig tillsyn

Statens kontroll över olika myndigheter, landsting och kommuner har allvarliga brister. Det anser Riksrevisionen och hänvisar till 16 olika rapporter de tre senaste åren, som alla visar att statens kontroll inte är tillräcklig.

– Det brister i hela tillsynen. Det här är ett väldigt viktigt område för statsmakten att försäkra sig om att lagstiftningen följs. Vi ser en rad generella iakttagelser som återkommer i rapport efter rapport, säger riksrevisor Eva Lindström.

Nämligen?

– Att det är för lite. Att det är för olika. Att man inte använder sanktionerna i tillräckligt hög utsträckning.

Vad tycker du om det, som riksrevisor?

– Jag tycker inte alls att det är bra. Det här är något som vi haft stort fokus på under den tid som Riksrevisionen har funnits.

De 16 olika rapporterna som Eva Lindström talar om, handlar om allt från hur länsstyrelserna kontrollerar hur enskilda kommuner följer den särskilda lagen som reglerar vilken service funktionshindrade kan kräva, till kontrollen av kommunernas överförmyndare, och hur till exempel Arbetsmiljöverket sköter sin tillsyn.

Alltså är det många olika myndighetsområden som är berörda.

Medborgarnas rättssäkerhet
Riksrevisor Eva Lindström är kritisk eftersom hon anser att tillsynen inte tas på tillräckligt stort allvar, trots att det handlar om varje medborgares rättsäkerhet.

– Man kan inte lita på att det är ok om man inte har en tillsyn som fungerar. Det betyder att man har en lagstiftning som man inte är säker på att den efterlevs i alla delar, säger Eva Lindström.

Att det fanns brister i den statliga tillsynen uppmärksammades redan för tio år sedan i den så kallade förvaltningspolitiska propositionen från den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Men Eva Lindström hävdar att inga förbättringar har skett och att det beror först och främst på myndigheterna själva.

– Det är många myndigheter i Sverige som har det här tillsynsansvaret. Så där vilar naturligtvis ett stort ansvar. Men ytterst är det naturligtvis regeringen som har ansvaret för att följa upp och se om det här fungerar.

– Den nuvarande regeringen har i budgetpropositionen för år 2007 utlovat att nu ska man ta tag i de här frågorna, men vi har inte sett någonting ännu. Vi väntar med spänning på att man ska ta i med krafttag när det gäller att få en välfungerande tillsyn i Sverige. Det är oerhört viktigt i den förvaltningspolitiska modell som vi har, säger riksrevisor Eva Lindström.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se

  Riksrevisionen hänvisar till 16 rapporter från de senaste tre åren:

 • Miljögifter från avfallsförbränningen - hur fungerar tillsynen? (RiR 2005:4)
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn (RiR 2004:14)
 • Hur effektiv är djurskyddstillsynen? (RiR 2003:1)
 • Personlig assistans till funktionshindrade (RiR 2004:7)
 • Betyg med lika värde? (RiR 2004:11)
 • Barnkonventionen i praktiken (RiR 2004:30)
 • När oljan når land (RiR 2005:31)
 • Mer kemikalier och bristande kontroll (RiR 2006:4)
 • Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare (RiR 2006:5)
 • Begravningsverksamheten (RiR 2006:7)
 • Konsumentskyddet inom det finansiella området - fungerar tillsynen? (RiR 2006:12)
 • Uppsikt och tillsyn i samhällsplaneringen (RiR 2005:12)
 • Genetiskt modifierade organismer (RiR 2006:31)
 • Socialförsäkringsförmåner till gravida. (RiR 2006:30)
 • Styrning och kontroll av regeltillämpningen inom socialförsäkringen (RiR 2006:20)
 • Socialstyrelsen och de nationella kvalitetsregistren inom hälso- och sjukvården (RiR 2006:16)

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista