Upprop för åtgärder mot Wolfowitz

Missnöjet med Världsbankens chef Paul Wolfowitz fortsätter inom organisationen. Över 700 anställda har nu skrivit på ett upprop där de kräver att krisen måste lösas så snart som möjligt.

Wolfowitz har ifrågasatts sedan han ordnat ett välavlönat jobb åt sin kvinna. Men han vägrar att säga upp sig och beskyller kritikerna för att smutskasta honom. 

De anställda kräver i sitt upprop inte direkt att Wolfowitz ska avgå, men som man uttrycker det ”tydliga och konkreta åtgärder”.

Världsbanken ger lån åt fattiga länder, men ställer krav på att regeringarna bland annat tar itu med korruption.