Akademiker vill lära mer om arbetslivet

Akademiker anser sig inte få tillräckligt med information om vad som väntar efter utbildningen, visar en undersökning som fackförbundet Jusek har gjort.

Enligt Jusek läggs stora resurser på att locka studenter till utbildningar, men när akademikerna sedan ska ut i arbetslivet är intresset inte lika stort från högskolor och universitet. 

70 procent av dem som efter sin examen svarade på en enkät från Jusek ansåg att de inte fått tillräckligt med information om tillgången på arbete inom deras bransch.

Jusek vill att högskolorna får i uppdrag att följa upp studenterna och publicera resultaten i en databas.