Domstol förbjöd baskiska kandidater

Spaniens högsta domstol har förbjudit flera hundra kandidater från att ställa upp i lokalvalen om tre veckor i den baskiska regionen. Orsaken är att deras parti enligt domstolen bara är en fasad för det förbjudna separatistpartiet Batasuna.

Förbudet gäller 246 kandidater på en förment opolitisk medborgarlista.

Partiet Batasuna har varit förbjudet sedan 2003 på grund av dess förbindelser med terroristgruppen ETA som bedriver en väpnad kamp för att Baskien ska bli en självständig stat.