Stopp för bottentrålning i Stilla havet

De länder som fiskar i södra Stilla havsområdet har kommit överens om att stoppa en stor del av det tunga trålfiske som skadar havsbottnen. En fjärdedel av världshaven får nu restriktioner som bland annat ska skydda korallreven.

Det stora område där inskränkningarna nu införs sträcker sig från Antarktis i söder till ekvatorn och från Australien till Sydamerikas västkust.

I södra Stilla havet finns de sista orörda djuphavsområdena. Forskarna menar att de tunga nätredskapen förstör korallrev och river upp stora kvävande stoftmoln från havsbottnarna som skadar livet i havet.

Avtalet är en milstolpe säger Matthew Gianni från Deep Sea Conservation Coalition som har miljöorganisationer från hela världen som medlemmar.

Gianni finns på plats i kuststaden Renaca i Chile där överenskommelsen träffats. Han säger på telefon att han hoppas att det här ska bli vägledande för andra havsområden.

– Det här är inte bara viktigt för ekosystemen i Södra stilla havet utan visar också vad andra länder bör göra, säger han.

Han hoppas på strängare regler i Nordatlanten och i Indiska oceanen. Stoppet för bottentrålningen i känsliga områden träder i kraft sista september i år.

Det är framförallt Nya Zeelands flotta som står för trålfisket i området. Förra året antog FN en resolution som kräver skyddsåtgärder och det här är ett första steg att rätta sig efter kraven.

Bestämmelserna går längre än de i EU för djuphaven, säger Matthew Gianni. Miljöorganisationerna som han företräder hoppas att EU nu ska följa efter.

Beatrice Janzon
beatrice.janzon@sr.se