Malmborg: Vi borde haft mer kontroller

Projektet med att utreda långtidssjukskrivna ser inte ut att ge så stora resultat som Försäkringskassan hoppats på. Inte ens hälften av alla Försäkringskassan trodde kunde jobba igen, har hittills varit friska nog att ens undersökas.

– Jag tycker inte att vi skall ha så väldigt överdrivna förväntningar på vad det här skall ge, säger Curt Malmborg, som är generaldirektör för Försäkringskassan.

Det var den gamla regeringen som satte igång projektet och den nya stödjer det.

Rejäl undersökning
Idén med det så kallade Pila-projektet är att låta alla långtidssjukskrivna som är friska nog få gå igenom en rejäl undersökning för att se om de inte kan arbeta. Prognosen var att en tredjedel av alla långtidssjukskrivna skulle vara friska nog för det.

När de första 25 000 sjukskrivningarna granskats visade sig inte ens hälften vara friska nog. Det visar den första utvärdering Försäkringskassan gjort och som P1-programmet Kaliber tagit del av.

Eftersom prognosen var att ungefär 30 000 av de som undersöktes till slut skulle kunna komma ut i arbete, ser det ut att bli betydligt färre nu.

– Även om det är 10-20 000 personer som skulle komma tillbaka till arbetslivet, är det viktigt inte minst för dem, säger Försäkringskassans generaldirektör.

Dyra utredningar
Utredningarna av de sjuka köper Försäkringskassan in från olika företag. De kommer att kosta hundratals miljoner kronor.

Efter Sveriges Radios uppgifter i förra veckan om undermåliga och felaktiga utredningar har Försäkringskassan dels fryst samarbetet med det utpekade bolaget, dels sagt att de skall skärpa kontrollen av hur bra företagen sköter sig.

Curt Malmborg är självkritisk.

– Vi borde säkert ha gjort flera saker, som att ha mer av stickprovskontroller, vilket vi kommer att införa nu. Vi får lära oss det inför framtiden, säger Curt Malmborg.

Björn Tunbäck, Kaliber
bjorn.thunback@sr.se

Jonas Magnusson, Kaliber
jonas.magnusson@sr.se

Research Sandra Foresti
sandra.foresti@sr.se

Research Nuri Kino
n.kino@journalist.com