23 000 kan vara smittade med hepatit C

Tusentals personer i Sverige kan ha fått hepatit C-virus efter att ha fått blodtransfusioner mellan åren 1965 och 1991. Nu föreslår Socialstyrelsen att landstingen spårar upp 23 000 personer som kan vara i farozonen.

Risken har varit känd länge, men ändå har inte patienterna spårats upp tidigare.

- Det är stora svårigheter att göra det här för man måste titta in i enskilda patientjournaler och sedan återkomma till patienten. Tidigare har det dessutom inte funnits så mycket att erbjuda de här patienterna, annat än upplysningen att man bär på smittan. Det som ändrats de senaste åren är att nu har vi relativt effektiva behandlingsmetoder som ger ganska lite biverkningar. Därför har vi nu kommit i ett annat läge. Det är därför vi går ut i vården och ger en stark rekommendation att nu bör man återuppta försöken att hitta de här patienterna, säger Johan Karlsson som är chef för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen.

23 000 personer
Det gäller 23 000 personer, bland annat patienter som hjärtopererats och fått cancerbehandling som barn mellan 1965 och 1991.

Under 90-talet gjordes vissa försök att spåra upp dem. Men dels var det alltså svårt och tidsödande och dels ansåg vården att det var etiskt tveksamt att berätta för människor att de kunde vara smittade med hepatit C utan att kunna erbjuda någon behandling.

Nu finns det flera behandlingsmetoder och därför bör de få veta, tycker Socialstyrelsen.

Rätt att veta
Ett glädjande besked, tycker Maj Hellström, ordförande för riksföreningen för hepatit C där mer än hälften av medlemmarna blivit smittade genom sjukvården. Men hon tycker att alla som kan ha smittats borde ha fått veta det långt tidigare.

– Genom tidig diagnos minskar man det mänskliga lidandet och dessutom bromsar man smittspridningen. Så det förvånar mig att man inte tidigare har sett över det här problemet. Men det kan också vara känsligt med tanke på att många av de här 23 000 människorna som tydligen är berörda säkerligen kommer att ställa ersättningskrav på sjukvården, säger hon.

Hepatit C kan ge symtom som illamående och extrem trötthet och kan också orsaka leverinflammation, cancer och skrumplever. Medan andra som är smittade inte märker någonting. Ändå är det bra att få veta, säger Maj Hellström.

– Även om man går omkring med sjukdomen och inte känner av den påverkar den ändå levern. Levern är ett viktigt organ i kroppen. Dessutom har man rätt att få kräva ersättning om man blivit smittad inom sjukvården.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se