Passiv rökning gissel för vårdpersonal

Trots att den passiva rökningen mer eller mindre försvunnit i samhället, tvingas fortfarande hemtjänstpersonal att arbeta i rökiga miljöer. (SR Västernorrland)