Nässpray mot sängvätning stoppas

Uppdaterad 11:43
Nässpray och näsdroppar med medicin mot sängvätning hos barn stoppas med omedelbar verkan i hela EU på grund av risk för biverkningar.

Anledningen är risken för allvarliga biverkningar av det verksamma ämnet desmopressin.

Desmopressin reglerar urinmängden men framkallar också natriumbrist som kan leda till rubbningar i salt- och vattenbalansen. 

Sprayen och dropparna kan i värsta fall orsaka kramper och medvetslöshet.

Gunilla Sjölin Forsberg vid Läkemedelsverket säger till Ekot att några fall med allvarliga biverkningar rapporterats i Sverige, men flest fall har rapporterats från England och Frankrike.

Behandlingen mot sängvätning hos barn kan fortsättningsvis ske med piller, eftersom det är den svårdoserade sprayen som kan ge biverkningar.