Hållbar utveckling före fattigdom i Asien

Flera länder i Asien blir allt rikare och börjar intressera sig mer för ekologiskt hållbar utveckling än för att bekämpa fattigdom. Den Asiatiska utvecklingsbanken firar nu 40-årsjubiléum och står samtidigt i begrepp att reformera sig för att passa de nya tiderna.

Den asiatiska utvecklingsbanken startades 1966 och då var syftet med banken att lyfta miljontals asiater ut fattigdom. Sedan dess har ekonomin i Asien förändrats rejält.

Den asiatiska inkomsten per capita har ökat från under 170 dollar 1967 till över 1000 dollar om året 2005.

Förbättrad ekonomi
Japan, USA och Europa är fortfarande de främsta bidragsgivarna till banken, men på bara några decennier har till exempel Indien och Kina fått dramatiskt förbättrad ekonomi. Samtidigt fortsätter länder som Bangladesh och Afghanistan att behöva hjälp med det mest elementära.

Under den asiatiska utvecklingsbankens årsmötet i Kyoto i Japan uttryckte de fattiga länderna sin oro över att målet att utrota fattigdomen ska glömmas bort, när flera tongivande länder i Asien nu i stället börjar få medelklassproblem. De påminde om att 1,9 miljarder asiater fortfarande lever på mindre än två dollar om dagen.

Nya utmaningar
Utvecklingsbanken ser framför sig ett Asien som 2020 står för 45 procent av världen tillväxt och ser miljömässigt hållbar utveckling och resursfördelning som de nya utmaningarna i ett alltmer ekonomiskt segregerat Asien.

Hur utvecklingsbankens framtida inriktning ska se ut avgörs på nästa årsmöte i Madrid.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se