Ahtisaari tror Kosovo blir självständigt i år

I dag, måndag, hålls en temadag om Kosovos framtid i Stockholm där bland annat Sveriges fortsatta stöd kommer att diskuteras. Mötet hårdbevakas av polisen och möteslokalen har flyttats på grund av hot, vilket också visar frågans känslighet.

FN:s särskilda sändebud Martti Ahtisaari finns också på plats och han tror och hoppas på att Kosovo ska bli självständigt från Serbien inom kort.

– Under det här året, säkert. Jag hoppas nu att säkerhetsrådet kommer att få en resolution före maj månads slut och ta ett beslut på basis av detta. Då börjar en ny period. Vi har ju räknat att FN:s närvaro därefter ska vara fyra månader och därefter ska EU ta över, säger han.

Hårdbevakat möte
Det är en något orolig Martti Ahtissari som möter pressen. På sitt hotell i Stockholm ställer han bara upp för enstaka, kortare radio- och tv-intervjuer. Själva mötet kommer att hårdbevakas på måndagseftermiddagen av polisen och säkerhetsfolk.

Enligt arrangörerna, biståndsorganet Sida, har det varit hektiska dagar med många ändringar inför mötet eftersom de fått varningar om att det föreligger en hotbild, där både enstaka albaner och serber framfört hot.

Frågan är lika känslig som vanligt och den viktiga dagen närmar sig nu när FN:s säkerhetsråd ska ta ställning till Martti Ahtissaaris förslag som går ut på att Kosovo ska bli självständigt från Serbien.

Ett minst sagt kontroversiellt förslag som också märks på det globala, utrikespolitiska planet. Ryssland motsätter sig det hela och hotar med att lägga in sitt veto.

Flera länder väntas följa efter
USA har uttryckt halvofficiellt att man då erkänner Kosovo och flera västliga och muslimska länder väntas då följa efter. Då blir det en självständighet, men inte under FN:flagg så att säga. 

– Om man vill ha en sådan ordentlig process så hoppas jag att alla säkerhetsrådets medlemmar tänker mycket noga vad resultatet är. För om vi inte får en accepterad resolution i säkerhetsrådet kommer det ytterligare förvärra FN:s möjligheter att handla. Om folk ser att inget går att få igenom i FN så minskar det möjligheterna att agera inom FN, säger FN:s särskilda sändebud Martti Ahtisaari.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se