"Klimatproblemet är politikernas ansvar"

Sex av tio svenskar är oroade för klimatförändringarna. Och de flesta svenskar tycker att det är politikernas ansvar att komma tillrätta med problemet enligt undersökningen.

En av dem som tycker att det är politikernas ansvar att komma tillrätta med problemet är Carina Tigervall i Umeå.

– Det har stor betydelse vad regering och riksdag beslutar och hur de styr det hela, säger hon.

Tror på politiska beslut
David Svärd, som stannat till på en bensinmack i Stockholm tror att det behövs politiska beslut för att han ska tänka mer på miljön. I dag kör han en bil som drar en och en halv liter bensin milen, höjd bensinskatt skulle nog få honom att använda bilen mindre, konstaterar han.

– Jag tror att det är en bra väg att gå. Bensinen är redan dyr, men det är en bra väg att gå om man minskar konsumtionen genom skatter, säger han

När Sifo frågat 1 000 svenskar vilka i Sverige som har ansvaret för att stoppa klimatförändringen svarar alltså åtta av tio att det är politikerna, där syns ingen större skillnad mellan män och kvinnor, och inte heller mellan de politiska blocken.

Spränger ideologiska gränser
Viktor Galaz, är statsvetare vid Stockholms universitet, med klimatpolitik som specialområde och han menar att klimatfrågan flyttar de klassiska ideologiska gränserna.

– Det talar för att klimatfrågorna spränger de ideologiska gränserna. Det finns något i den här oron och vad man förväntar sig att politikerna ska göra som inte följer de här klassiska höger- och vänstermönstren. Vad som kan hända är dels att de politiska partierna samlar sig i den här frågan, alternativt att man försöker formulera en egen ideologisk agenda utifrån klimatutmaningen, säger han.

Sju av tio säger också att de själva har ett ansvar, och nästan lika många att näringslivet har det.

”Viktigt att alla känner ett ansvar”
Henrik Sandström i Umeå, tror att det är viktigt att alla känner ett ansvar.

– Det finns ju ingen regering som kan bestämma att nu ska vi vända bladet om inte medborgarna tar tag i det. Det är ju vi som är de små bitarna i processen, säger han.

Både bland kvinnor och män tycker dom flesta att det är politikerna som har ansvaret för att stoppa klimatförändringarna, enligt Sifo:s mätning.

Sju av tio tycker också att de själva har ett ansvar och nästan lika många tycker också att det är näringslivets uppdrag.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se

Peter Öberg
peter.oberg@sr.se