Tre krismyndigheter kan bli en

Sverige bör ha en enda myndighet för kriser och olyckor, inte tre som i dag. Och huvudkontoret borde ligga i Stockholm, inte i Karlstad, där Räddningsverket ligger nu. Det förslaget lämnade utredaren Mats Sjöstrand till regeringen på måndagen.

– Jag föreslår Stockholm, eftersom det här är en myndighet som måste vara väldigt regeringsnära, ha bra kontakt med kanslihuset och många andra myndigheter som finns i det här området. Därför tycker jag att det är rimligt att göra det, säger Mats Sjöstrand, som utrett hur myndighetsarbetet vid kriser och olyckor kan förbättras.

Varför inte i Karlstad som har fungerat för Räddningsverket?

– Det har fungerat med Räddningsverket, men å andra sidan har Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar funnits centralt i Stockholm. Det här är en avvägning som jag tycker lutar över åt Stockholmshållet. Sedan får vi se vad som händer efter remisshanteringen, säger Mats Sjöstrand.

Runt 300 övertaliga
Den nya föreslagna myndigheten ska ersätta Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar som i dag har sammanlagt 955 anställda. Omkring 300 personer blir övertaliga, varav cirka 100 försvinner eller flyttas från Karlstad.

Den nya myndigheten ska finnas på sammanlagt sex platser. Förutom Karlstad och Stockholm också i Kristinehamn, Sollefteå, Revinge och Sandö.

Bättre samordning
Räddningsverkets skolor i Rosersberg och Skövde vill utredaren lägga ned. Mats Sjöstrand bedömer att de nuvarande tre berörda myndigheterna inte har lyckats helt med sin verksamhet. Och att det vid stora kriser och olyckor blir bättre samordning med en enda myndighet.

– Vi är rätt så sektorsindelade i olika myndigheter, men när det inträffar något gäller det att få det att fungera på tvären. Man kan inte lägga det ansvaret på varje särskild myndighet, utan det måste finnas någon som har ansvaret att samordna på tvären. Den nya myndigheten har ett mycket tydligt sådant ansvar, säger Mats Sjöstrand.

Staten beräknas spara runt 220 miljoner kronor om året genom samordningen. Nu ska utredningen ut på remiss, tidigast nästa sommar kan förändringen genomföras.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se