Friades för uttalande om homoadoption

Tingsrätten friar Umeå kommun i tvisten med Homo-ombudsmannen. Ombudsmannen har begärt skadestånd från Umeå kommun för att en ledamot i socialnämnden uttryckt sig negativt om homoadoptioner.

– Det är ingen rättighet att få adoptera ett barn, oavsett man är homosexuell eller heterosexuell. Det kan finnas ledamöter som av ett eller annat skäl tycker att ett par inte ska få adoptera ett barn, säger Lennart Holmlund, socialdemokratiskt kommunalråd i Umeå.

Det hela började när två homosexuella kvinnliga par ville adoptera sina partners biologiska barn.

Socialnämnden gav dom visserligen tillstånd till det, men kristdemokratiska ledamoten Helen Edlund röstade emot. Hon skrev i en reservation att barn har rätt till både en mor och en far.

”Rätt till mor och far”
Edlund menade att det vore absurt om det skulle vara brottsligt för henne att uttrycka sin uppfattning i nämndens bedömning.

Men paren kände sig kränkta av kommentaren. Eva Alskog och hennes kvinnliga partner omfattades inte av det här rättsfallet, men har också fått Edlunds reservation inskriven i de beslut som berör dem.

– Varför ska jag behöva veta det? Hon får väl tycka vad hon vill, men hon behöver inte använda sin myndighetsroll och kränka mig.

Homo, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, tyckte att det rörde sig om diskriminering.

Han krävde Umeå kommun på skadestånd på 50.000 kronor till vardera paret.

Inte ansvarig
Men nu menar Umeå tingsrätt att ledamoten är förtroendevald och inte arbetstagare i Umeå kommun, och att kommunen därför inte kan göras ansvarig för ledamotens agerande.

Homo Hans Ytterberg är kritisk.

– I en demokratisk rättsstat kan man inte acceptera att kommunala eller statliga myndighetspersoner struntar i lagen och i stället fattar beslut efter sina privata, politiska åsikter. I tingsrättens domskäl finns det glidningar, otydligheter på den punkten som jag tycker är oroande, säger Hans Ytterberg.

– Vi ska nu noggrant analysera den här domen innan jag beslutar om vi ska överklaga eller inte.

Peter Öberg
peter.oberg@sr.se
i samarbete med SR Västerbotten