De borgerliga rankar klimatfrågan högt

De fyra borgerliga partierna rankar alla klimatfrågan som en av de absolut viktigaste frågorna, enligt en enkät som Sveriges Radio har gjort. Men oppositionen och miljöorganisationer riktar hård kritik för att för lite görs från regeringen.

Men vad säger klimatforskare? Erland Källén, som är professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet, tycker att det är för tidigt att komma med en dom ännu.

– Jag tycker, efter EU-ordförandeskapet 2009, då kan man se hur väl Sverige har lyckats att föra fram den här frågan på det internationella planet. Därför att det är just då som man ska komma överens om hur man ska hantera utsläppen efter Kyotoprotokollet tar slut, alltså efter 2012. Det måste avgöras under 2009, och det är därför som Sverige har en nyckelroll i det sammanhanget när man är ordförande i EU, säger Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms universitet.

Sveriges Radio har låtit ledamöter i riksdagens miljöutskott och jordbruksutskott sätta betyg på hur högt deras partier prioriterar klimatfrågan.

Viktig fråga
Alla de fyra borgerliga partierna har svarat att klimatfrågan är en av de fem viktigaste frågorna.

Men hur offensiv den nya regeringen faktiskt är på klimatområdet, är för tidigt att svara på. Det säger också Thomas Johansson, som är chef för internationella miljöinstitutet i Lund. Han liksom Erland Kjellén och en rad andra klimatforskare sitter i regeringens nyinrättade vetenskapliga råd för klimatfrågor.

Thomas Johansson menar att de stora klimatfrågorna måste förberedas, och det tar tid. Först när klimatpropositionen kommer 2008, kan man avgöra om regeringen tar klimatfrågan på fullt allvar.

– Man kan säga att de målsättningar, som den här regeringen gett uttryck för, ligger på samma nivå ungefär som den tidigare regeringen. I ett europeiskt perspektiv är det klart långt över genomsnittet. Då ska man komma ihåg att EU ligger långt före världen i övrigt, säger Thomas Johansson, chef för internationella miljöinstitutet i Lund.

Växthusgaser
En av de utfästelser som regeringen har kommit med är det som handlar om växthusgaserna. Där har Sverige lovat att, tillsammans med andra EU-länder, sänka utsläppen med 20 procent av 1990 års nivå, 30 procent om vissa andra länder gör likadant.

Johan Rockström på Stockholm environment institute tycker att Fredrik Reinfeldt visar att han prioriterar en dialog kring klimatfrågorna internationellt, men att 20-procentiga sänkningar av växthusgaserna är långt ifrån tillräckligt.

– Det vi ser idag är en klimatpolitik som fortfarande utgår ifrån att vi kan ha en produktion och en konsumtion, det vill säga i princip en samhällsmodell som ser ut som den gör idag, och förändra lite på marginalen. För att uppnå 80-procentiga minskningar krävs det en hel omställning av energisystemet, en hel omställning av transportsystemet, och det gör man ju inte över en natt.

– Det krävs väldigt stort och starkt ledarskap, och väldigt progressiv politik, som måste börja nu under de kommande 20 åren. Det ser vi då inte exempel på ännu, säger Johan Rockström, chef på miljöforskningsinstitutet, Stockholm environment institute.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se

Björn Gunér
bjorn.guner@sr.se