Egyptens barnadödlighet minskar mest

Egypten har gjort mest framsteg bland utvecklingsländerna när det gäller att minska barnadödligheten.

Den internationella barnrättsorganisationen ”Save the Children”,där Rädda Barnen ingår, har undersökt utvecklingen i de 60 länder där dödligheten bland barn under 5 år är högst. I Egypten har det skett en minskning med nästan 70 procent sedan 1990.

I Irak är det tvärtom. Där har dödligheten bland barn under fem år ökat med 150 procent under samma period.

Varje år dör över 10 miljoner barn under fem år runt om i världen  på grund av fattigdom, undernäring och sjukdomar.