Sex av tio vill kunna köpa statliga aktier

En majoritet av svenska folket, 60 procent, tycker att det är viktigt att privatpersoner bjuds in att köpa aktier när statliga bolag säljs ut, visar en Sifo-undersökning som Svenska Dagbladet publicerar. Opinions-undersökningen gjordes tre veckor innan försäljningen av åtta procent i Telia Sonera till professionella placerare.