Första ja till turkisk presidentlag

I en första omröstning godkände idag det turkiska parlamentet regeringspartiets förslag att landets president framöver ska väljas direkt av folket, och inte som idag, av parlamentet.

Men för att grundlagsändringen ska kunna genomföras måste parlamentet godkänna den en gång till, och då med två tredjedelars majoritet.

Den andra omröstningen ska hållas på torsdag. Det största oppositionspartiet motsätter sig ändringen.