Skyddet mot mässling granskas

Smittskyddsinstitutet ska undersöka hur väl vaccinationsskyddet fungerar i Sverige.

9.000 slumpvis utvalda svenskar har uppmanats att lämna ett blodprov.

Undersökningen ska ge svar på om det behövs några förändringar i det allmänna vaccinationsprogrammet, alltså de sprutor som alla barn får. Det gäller både de vaccinationer som ges idag, mot till exempel mässling och röda hund, och eventuella nya vaccinationer.

En liknande undersökning gjordes för tio år sedan.