Kulturkrönikan 13 maj

Radion var tidigt folkfostrare: ibland husbondens röst, ibland megafon för tidsandan och folkhemmet, då och då banbrytare för det moderna.

I doktorsavhandlingen Råd i radion påminns vi om när äkta makar, föräldrar och problemungdomar vände sig till radion för att lösa livsproblem.

Det skulle dröja innan moderna budskap bröt in också i radion med jämlikhet mellan könen, prat om sex och samlevnad. I ett program från 30-talet manas skolflickor att lära sig skratta friskt, diskret och kvinnligt och sluta med ovanan att fnissa eller flabba så förargligt. ”Ett skratt ska vara friskt och klingande, men inte rått och brett... Man får inte lägga sig till med skrattovanor, inget gapflabb, inget fnissande, och inte så mycket gnäggande, utan klart och friskt...”

Lis Asklund blev under årtionden folkhemmets reservmamma och familjeterapeut. Hon höll sig a jour med modern psykologi och dess kamp mot sextabun kring ungas samliv och mäns och kvinnors roller.

På 40-talet kunde programmen attackeras för att stimulera ”den sexuella uppluckringen, ja lösaktigheten bland stora delar av ungdomen”. Radionämnden kunde svara att radion ”är viktig som folkupplysare och banbrytare för en öppen och saklig syn i dessa frågor”.

I ett minnesprogram från 80-talet tar Lis Asklund upp ett brev från en kvinna på svår väg mot skilsmässa från en starkt dominant make. ”...För husfridens skull har jag inte vågat sätta mig upp mot min man - det hade varit meningslöst, han som är så bra, som vet allt och kan allt...”

Lis Asklund : - ”Det var många som skrev om sitt äktenskap som ett fängelse. Hon är ju instängd i ett fängelse.”

I det så kallade frigjorda 60-talet kunde Asklund plötsligt döpas om från samlevnadsradikal till reaktionär av mer sexliberala röster. Hon anklagades för att predika jungfrumoral och fördöma fri sex. Det var åren när frigjorda svenskar invaderade Sydeuropas stränder i T-shirt från RFSU där en glad tecknad penis pratade för kondomer.

Så småningom skulle RFSU-toppar beklaga sig över att sexliberalismen mest kom att resultera i porröversvämning och sexkommers.

Främst, finner Sofia Seifarth i boken Råd i radion, speglade radions brevlådor och rådgivarprogram modernitetens idé om den moderna människan : rationell, kontrollerad, kompetent, harmonisk och fri från hämmande ideal.

Johannes Ekman
johannes.ekman@sr.se