Dyrare försäkringar efter klimatsvängning

Klimatförändringar som lett till stormar och översvämningar har redan pressat upp internationella företags försäkringskostnader. Fler premiehöjningar är att vänta.

– De flesta bedömare är av den uppfattningen att vi kommer se större antal naturskador och också en ökad effekt av varje enskild naturskada, och det kommer på sikt ha en effekt på prissättningen, säger Thomas Malmholt, chef för försäkringsmäklaren Aons nordiska återförsäkringsverksamhet.

Alla försäkringsbolag köper i sin tur försäkringar hos internationella så kallade återförsäkringsbolag för att inte behöva bära riskerna helt själv.

Långsiktigt dyrare
Efter terrorattackerna mot World Trade Center 2001 så höjde återförsäkringsbolagen premierna rejält. Sedan 2005, som blev ett dystert rekordår med bland annat orkanen Katrina, har premierna höjts ännu mer.

– När man tittar på Nordamerika och framförallt de utsatta delarna som Florida och Texas så talar vi om premieökningar på 30, 40, 50 och 60 procent, säger Thomas Malmholt.

Men sedan lugnade branschen sig något, eftersom de började tjäna pengar igen. De värsta höjningarna kan vara över på ett tag men långsiktigt är dock trenden att det både blir dyrare och svårare att köpa återförsäkringar och försäkringar, säger Thomas Malmholt.

– Om det vill sig riktigt illa i vissa speciellt utsatta områden så kan det vara svårt att få ett försäkringsskydd överhuvdtaget för vissa typer av risker, till exempel stormskador eller översvämningsskador.

Internationell verksamhet påverkas
Sverige har ju drabbats av några svåra höststormar, men det är inte främst här som försäkringspremierna skjuter i höjden på grund av förändrat klimat men svenska storföretag med internationell verksamhet påverkas ändå.

- Nästan alla svenska stora industrier har ju verksamheter i delar av Amerika som är utsatta för antingen storm- eller jordbävningsrisker. Man ser också en tendens att man flyttar sin verksamhet till lågkostnadsländer, till vissa delar av Asien och till forna Östeuropa, och där finns det klara och tydliga exponeringar för både översvämningsskador och stormskador.

Marginella ökningar
Det som i viss mån kan påverka också svenska premier är att de högre internationella återförsäkringspremierna kostar mer även för svenska försäkringsbolag, och att det kan slå igenom på priserna till de svenska kunderna.

Men Staffan Moberg på Försäkringsförbundet bedömer den risken som liten:

- Vad jag förstår så är det marginella ökningar, om det ens är några ökningar.

Virve Hedenborg
virve.hedenborg@sr.se