Arbetslösheten sjunker inom EU

Arbetslösheten fortsätter att minska i EU. Flera medlemsländer har nu så låg arbetslöshet att de närmar sig full sysselsättning. Finansminister Anders Borg menar att detta inte bara beror på att ekonomin är på väg upp i Europa.

– Vi ser ju nu omfattande strukturreformer på arbetsmarknaden. Inte minst i de länder som har gjort det mer lönsamt att arbeta, som irländare, holländare och danskar. De har också gjort förändringar i sina arbetslöshetsförsäkringar och introducerat en typ av workfareprogram. Alltså aktiveringsåtgärder ungefär på samma sätt som vi har på utvecklingsgarantin. Den typen av länder har gradvis kunnat pressa ned sin arbetslöshet, säger finansminister Anders Borg.

Holland och Danmark kan nu visa upp de lägsta arbetslöshetssiffrorna i EU. Holland har bara 2,7 procent arbetslösa och Danmark 3,3 procent.

Ekonomin på väg upp
De låga siffrorna kan delvis förklaras med att dessa länder har stora grupper förtidspensionerade som står utanför arbetsmarknaden. Även Irland ligger bra till i arbetslöshetsstatistiken med 4,6 procent arbetslösa och tendensen är sjunkande arbetslöshet och ökande sysselsättning i stora delar av EU.

Arbetslösheten i Sverige väntas sjunka från 7 till 6 procent nästa år om prognoserna stämmer. Europas ekonomi är på väg upp. Men finansminister Anders Borg menar att det ljusnande sysselsättningsläget också beror på att fler och fler länder tillämpar flexibla arbetsmarknadsåtgärder.

– Jag tycker att det är intressant att se det är en väldigt bred uppsättning av länder, spanjorer, greker och irländare som aktivt försöker förbättra arbetsmarknadsfunktionerna.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se