Många kommuner saknar utsläppsmål

Regeringen har lovat minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 procent till 2020. Men minst en fjärdedel av landets kommuner saknar både planer och mål för att få ner utsläppen, visar en enkät som Ekot har gjort.

En av dem är Gislaveds kommun i Småland. Kommunekolog Bengt Göran Ericsson förklarar varför kommunen inte har några fastställda planer och mål för att minska koldioxidutsläppen.

– Vi har inte kommit igång med att jobba strukturerat med det, helt enkelt.

Vad beror det på?

– Jag vet inte. Vi kanske inte har prioriterat det. Det är snarare så att vi prioriterat att göra åtgärder istället. Som att ta in fler miljöbilar, eller övergå till biobränsle, sådana saker, säger Bengt Göran Ericsson.

Det är 65 procent av kommunerna som har svarat på enkäten. En fjärdedel av landets kommuner saknar alltså planer och mål för minskade utsläpp av växthusgaser. Sannolikt är andelen ännu större eftersom alla kommuner inte har svarat på enkäten.

Ytterligare ett trettiotal kommuner har en plan för minskade utsläpp, men har inte satt upp något eget mål för kommunen. I Gislaved har man hittills inte sett avsaknaden av utsläppsmål som något bekymmer.

– Jag ser det inte som något akut jätteproblem. Men vi bör skaffa oss en så snart som möjligt.

Behövs det inte långsiktiga mål?

– Visst behövs det. Man måste i varje fall sätta ut en kompassriktning.

I stor utsträckning är det mindre kommuner som saknar utarbetade planer för hur man ska få ner utsläppen, ofta i glesbygden. Men inte bara.

Om man tittar på Stockholms kranskommuner så har Botkyrka ambitiösa planer medan städer som Lidingö och Danderyd inte har några handlingsplaner för minskade utsläpp. Och det finns glesbygdskommuner som har både planer och mål - till exempel Kiruna, Hagfors, Krokom, Storuman och Övertorneå.

Högst utsläpp
Anmärkningsvärt är att flera kommuner som enligt SCB:s statistik har de högsta utsläppen av koldioxid per invånare, till exempel Oxelösund och Hammarö, inte har lagt fast några strategier för att få ner utsläppen i kommunen.

I Gislaved säger nu Bengt Göran Ericsson att det ska bli mer fart på klimatarbetet.

– Klimatfrågorna nu är högprioriterade. Klimatstrategin ska fram.

När kommer Gislaved kommun att ha både planer och mål för det här?

– Det hoppas jag att vi ska ha om ett år.

Martin Eriksson, SR Jönköping
martin.eriksson@sr.se
Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se
Research Daniel Velasco
daniel.velasco@sr.se