Ändrat klimat kan ge spänningar inom EU

Enligt de flesta klimatrapporterna som presenterats på senare tid kommer Sverige och Norden att klara sig relativt lindrigt i fråga om klimatförändringarna. Klimatet kan till och med bli behagligt och marken mer odlingsbar. Men det i sin tur kan komma att öka trycket mot Sverige och Norden. Det här kan bland annat innebära framtida spänningar inom EU.

– Exempelvis den europeiska jordbrukspolitiken kommer att påverkas av en klimatförändring. Om det blir bördigt även vintertid här uppe i norr och det blir ökenutbredning i Sydeuropa så kommer stödet som betalas ut nu till Sydeuropa att tvingas gå hit i mycket större utsträckning, säger Mike Winnerstig, forskare vid Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI.

– Det blir väldigt problematiskt för de gamla, stora jordbruksmarkerna i Sydeuropa, naturligtvis. Den typen av interna spänningar inom EU kan säkert uppkomma.

Folkomflyttningar kan skapa spänningar
Mike Winnerstig ingår i en grupp forskare vid FOI som nu fått i uppdrag att titta närmare på framtiden ur ett klimatperspektiv, inte minst se över de globala och regionala säkerhetspolitiska konsekvenserna i och med förändrade väderförhållanden. En fråga som sysselsätter allt fler forskare världen över.

Det kan bli en obehaglig värld framöver där olika makter kämpar om både energitillgångarna och vattenresurserna, säger en del internationella rapporter. Men också stora folkomflyttningar som i sig kan skapa spänningar.

”Blir ett tryck på vår mark”
Anders Wijkman, tidigare bland annat svensk Röda Kors-chef, numera kristdemokratisk ledamot i Europaparlamentet, tycker att frågan måste tas på absolut fullaste allvar.

– Jag träffade en klimatforskare som sa att om temperaturen går upp tre till fyra grader så kan gränsen för Sahara gå i Berlin i framtiden. Det ger ju perspektiv på det här.

– Våra breddgrader, där Sverige befinner sig, kommer väl att vara hyggliga områden att bo på. Men det kommer naturligtvis att bli ett tryck på vår mark därför att människor i andra delar av världen kommer att söka sig till områden där det går att överleva, säger han.

Vladislav Savic
vladislav.savic@sr.se