Hörselskadade får för lite hjälp

En halv miljon hörselskadade i Sverige får otillräcklig hjälp eller ingen hjälp alls från landstingen med att skaffa hjälpmedel för att höra bättre. Det skriver Hörselskadades riksförbund, HRF, i sin årsrapport som presenteras under onsdagen.

Att som i dag bara hjälpa hörselskadade med hörapparater räcker inte säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i HRF.

– Kunskapen kanske har minskat om hur viktiga de här andra hjälpmedlen är. Om man tittar tillbaka ett antal år i tiden så var det självklart att man i samband med en hörapparatutprovning fick andra hörseltekniska hjälpmedel. Så ser det inte ut idag. Idag får man en hörapparat.

Över en miljon svenskar uppger att de hör dåligt. Hälften av dem hör alltså dåligt i onödan, enligt HRF, för att de inte har de hjälpmedel som behövs. Många av dem har visserligen en hörapparat, men det räcker inte.

Numera finns det därför extra hjälpmedel som filtrerar bort buller eller brus och ger den hörselskadade mycket bättre möjligheter att uppfatta allt tal. De extra hjälpmedlen måste alla som söker hörselvård få tillgång till av landstinget menar HRF.

”Många går mot för tidig pensionering”
Att arbeta eller studera och inte höra ordentligt är mycket stressande och många orkar inte arbeta eller studera vidare, säger Jan-Peter Strömgren.

– Man hamnar i isolering, man hamnar i svåra hörselsituationer och för de som är yrkesverksamma så vet vi att alldeles för många går mot en för tidig pensionering.

Andreas Stjärnström har varit hörselskadad sedan han var tio år. Han använder en hörapparat men också extra hjälpmedel.

– Framförallt i små grupparbeten tycker jag att det är till stor hjälp. Om man är tre, fyra, fem personer som sitter och jobbar så kan man på ett helt annat sätt vara delaktig och följa med i mötet på ett avslappnat sätt. Annars går alldeles för mycket energi till att bara höra istället för att lyssna vad som sägs.

Besparingar bakom försämringen
HRF vill att landstinget ger hörselvården större prioritet. Det går inte att bara dela ut en hörapparat och sedan lägga över ansvaret för att ordna extra hjälpmedel till den hörselskadade själv.

Okunskap men också besparingar ligger bakom försämringen menar HRF.

Stig Wintzer på Sveriges kommuner och landsting tycker att landstingen blivit bättre på att ta hand om hörselskadade men att det också är upp till den enskilde att ordna de extra hjälmedel han eller hon behöver:

– Det är alltså produkter som finns på marknaden som man kan köpa och som inte kräver en särskild medicinsk kompetens.

Andrea Valderrama
andrea.valderrama@sr.se