Munck vill utreda oskyldigt dömda

Högsta domstolens ordförande Johan Munck anser att det finns ett antal oskyldigt dömda i svenska fängelser. Det gäller främst i sexualbrottsmål där bevisningen ibland inte är fullständig, säger han.

Johan Munck föreslår, precis som justitiekanslern JK tidigare gjort, att ett oberoende organ inrättas som kan granska fall som kan vara oskyldigt dömda.

– Att inrätta ett organ som kan ansvara för utredningar av redan dömda mål när det finns anledning att tro att den dömde kan få resning, det tycker jag är något som man skulle kunna utreda.

– När detta behöver utredas i dag så görs det genom riksåklagarens försorg, och det finns ingen som helst kritik mot de utredningarna men riksåklagaren och åklagarväsendet är ju ändå motpart till den dömde. Det skulle förmodligen kunna vara en poäng att man inrättade ett oberoende organ, säger Johan Munck.

Finns i andra länder
Ett oberoende organ precis som Danmark, Norge och Storbritannien har, som kan granska misstänkta fall av oskyldigt dömda, föreslår alltså Johan Munck.

Det är precis vad justitiekanslern, JK, också tidigare fört fram i sin utredning om rättssäkerheten och som överlämnats till justitiedepartementet. Där fanns elva fall som exempel på felaktigt dömda.

Enligt Johan Munck är det sannolikt fler oskyldiga som sitter i svenska fängelser, men det är något som inte går att undvika.

– Det är ofrånkomligt att det finns en del personer som är oskyldigt dömda. Man kan inte kräva en sådan vattentät bevisning i alla mål att det inte finns en marginal för felaktiga domar, enligt min mening, säger Johan Munck.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se