Politiska samarbetet i Göteborg spricker

Nu är det definitivt klart att den politiska vänstermajoriteten i Göteborg spricker. Vänsterpartiets vägran att gå med på en skattesänkning i budgeten för 2008 gjorde till slut samarbetet omöjligt. (SR Göteborg)