Sverige världens bästa land för mammor

Den årliga rapporten Mothers Index från Rädda Barnen i USA rangordnar de bästa och sämsta länderna för mödrar och barn att leva i. Rapporten jämför levnadsvillkoren i 140 länder. Sverige toppar listan.

Övriga nordiska länder ligger också högt.

Det som utmärker de bästa länderna är bland annat mammors och barns hälsa, utbildning och ekonomi.

Tvärtom gäller för länderna i botten nio av tio av dem afrikanska länder söder om Sahara.