Utbildningar för psykoterapeuter brister

Det finns stora brister i psykoterapiutbildningarna i landet. Högskoleverket anser att det på vissa håll är så illa att utbildningarna kan mista sin rätt till examination.

Bara fyra av de granskade håller den nivå som krävs för högre utbildning enligt Högskoleverket. Det är Karolinska institutet, Ericastiftelsen, Göteborgs och Lunds universitet.

Högskoleverket har granskat 18 universitet och högskolor och 12 enskilda utbildningsanordnare.

Många av utbildningarna har både för få studenter och få lärare som har doktorerat. Enligt Högskoleverket leder det till att det är svårt att hålla den nivå som krävs för högre utbildning.