Höga böter för krocken med Essingebron

Två befälhavare och redaren på pontonkranen Lodbrok fälldes på onsdagen av Stockholms tingsrätt för kollisionen med Essingebron hösten 2005.

Bron skadades och det blev stora störningar i trafiken.

Stockholms tingsrätt dömer befälhavarna på Lodbrok och bogserbåten Tug till 120 dagsböter vardera för bland annat vårdslöshet i sjötrafik.

Ägaren till bogserbåten får 30 dagsböter för brott mot fartygssäkerhetslagen.