Angrepp av hussvamp ökar i Norrbotten

Under en rad av år har antalet angrepp av hussvamp ökat drastiskt i Norrbotten. Hussvampen orsakar röta i trä och är mycket svår att utrota.