Banverket avverkar skog vid järnvägen

Träd som faller ner över järnvägsspår har blivit ett så omfattande trafikproblem att Banverket nu ska avverka stora mängder skog intill de största av landets järnvägssträckor. Det ska leda till färre förseningar i tågtrafiken.

Bredvid järnvägsspåren vid Södra Ryd strax utanför Skövde ligger avsågade trädstammar i högar, för här är skogen redan avverkad 20 meter på vardera sida spåret. Så kommer det också se ut på många andra håll runt Sveriges järnvägar i framtiden, om Banverket får som de vill.

Genom ett nytt trädsäkerhetsprojekt som beräknas kosta omkring 650 miljoner kronor, ska nämligen skog intill alla de stora sträckorna avverkas, för att få tågen att hålla tiderna bättre. Totalt handlar det om 450 mil järnväg.

Högsta prioritet
Stormarna Gudrun och Per ledde till stora förseningar och höga kostnader, och det har gjort att projektet nu fått högsta prioritet från Banverkets ledning.

- Träd kan lägga sig över kontaktledningar och spår, och blockera trafiken. Tåg kommer varken framåt eller bakåt. Tänk dig att E4:an skulle vara blockerad så ofta, så förstår du vad det innebär, säger Carl Beskow, som är en av projektledarna i Banverkets nya trädsäkerhetsprojekt.

- Det har aldrig genomförts tidigare, och det är en rätt dramatisk förändring på det stora hela, säger Beskow.

Missnöjda skogsägare
Men projektet är inte helt problemfritt. För att tvinga fram en snabbare avverkning hoppas Banverket nämligen kunna använda sig av ett så kallat servitut, som kan ge verket laglig rätt att nyttja skogsägarnas mark för att såga ner farliga träd i en snabbare takt.

De skogsägare som får se sin skog sågas ner kommer att bli kompenserade. Men Fredrik Bonde, som är chefsjurist på Lantbrukarnas riksförbund, tycker att det här är ännu ett slag i ansiktet på skogsägare som redan är hårt drabbade.

- Markägare har fått se sin skog jämnad med marken i stormar, och nu går verket fram och tar ner ännu mer skog. Det är ett illa valt tillfälle som i högsta grad kan leda till ilska hos skogsägare, säger Fredrik Bonde.

Martin Eriksson
martin.eriksson@sr.se