Bättre slutvård för höginkomsttagare

Vården i livets slutskede är ojämlik, enligt en omfattande studie vid Karolinska institutet och universitetet i Liverpool. De som har högst inkomst får nästan dubbelt så dyr vård under sitt sista levnadsår än de som tjänar minst.

Skillnaden är svår att förklara och Björn Sandström som är cancersjuk och vårdas på Stockholms sjukhem har svårt att tro att mer pengar skulle kunna ge honom en bättre vård än den han får.

– Den här vården tycker jag är toppvård. Den ger mig smärtlindring och trygghet på sätt och vis. Jag kan inte koppla ihop på vilket sätt de skulle få finare vård här. Jag har ju allt här, eget rum och tv, säger Björn Sandström.

Finns det något mer du skulle önska?

– Ja, att smärtan gick bort. Det skulle jag önska i slutskedet.

Forskarna bakom rapporten tror inte heller att vården på något medvetet sätt skulle ge rika bättre vård än fattiga.

Men faktum kvarstår: av de 16 617 stockholmare som dog på sjukhus 2002 kostade vården 95 000 kronor för dem med högst inkomst, men bara 55 000 kronor för dem med lägst inkomst.

Bo Burström, professor i socialmedicin, tror att det kan bero på att höginkomsttagare helt enkelt kräver fler och dyrare undersökningar.

– Det kan ha att göra med att man är bättre upplyst om vad som finns att begära och vilka möjligheter till behandling som finns. Det kan man ha bättre koll på om man är välutbildad och upplyst, säger Bo Burström.

Låginkomsttagare dröjer med att söka vård
En annan förklaring kan vara att människor med lägre inkomster går sjuka mycket längre innan de söker vård.

Björn Sandström har jobbat som målare och det gjorde han in i det sista, fram till september förra året.

– Det var en jobbig tid. Jag klättrade upp och ner på bockar och svetten rann och jag visste inte vad det var då, man är ju envis också. Till sist åkte vi in till akuten på St Göran och nu finns det inget sjukhus som kan göra något åt det beskedet som de kom fram till då, säger Björn Sandström.

Staffan Lundström är överläkare på Stockholms sjukhem, på den palliativa sektionen dit döende patienter kommer under sin allra sista tid.

Han tror att det snarare är i början av sjukdomen som vården kan vara ojämlik. Rika och välutbildade patienter - och deras familjer - kräver mer. Men här, under den allra sista tiden är det lika för alla.

”Inför döden är vi alla lika”
– I ena rummet ligger det en döende uteliggare och i det andra rummet ligger en greve som är döende och de är precis lika och de får samma typ av vård. Det är fantastiskt att se hur uteliggaren och greven uppskattar varandra vid matbordet när de sitter bredvid varandra.

– Oavsett vem du har varit och hur du har levt ditt liv, så inför döden är vi alla lika. Livets kärna kommer fram, det som är viktigt och essentiellt och det kan man dela med varandra oavsett om man är uteliggare, greve, baron eller höginkomsttagare.

– Livet är rent, enkelt och naket och de erfarenheter om hur det är att vara i livets slutskede delar vi med varandra. Där spelar inkomsten ingen roll, säger Staffan Lundström, överläkare på Stockholms sjukhem.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se