Kinas träindustri ödelägger Asiens skogar

Värdefulla skogar över hela världen hotas av den växande kinesiska träindustrin. I en rapport konstateras att Europa och USA måste övertyga Kina om att få kontroll över sin trähandel - annars riskeras en världsomfattande skogsskövling.

Kinesisk träindustri har på tio år vuxit till att bli den största exportören i världen. Ekots korrespondent har besökt ett kinesiskt sågverk, där timmerbilarna går i skytteltrafik.

Jag står på en sågspånshög på ett litet sågverk nära den burmesiska gränsen. Överallt längs vägarna ser jag bilar fullastade med timmer.

Virke från Burma
Det är enorma trädstammar som ligger upptravade på de kämpande små lastbilarna.

Jag frågar en ung kille som jobbar på sågverket varifrån timret kommer och han svarar att det kommer utifrån, från Burma.

Just de djupa skogarna med ädelträ och annat virke, är en av den slutna militärdiktaturen Burmas viktiga inkomstkällor. Nu avverkas skogarna i rask takt och en stor del av timmertransporterna går just till Kina.

Den kinesiska skogen här i bergen är skyddad. Sedan två år tillbaka får minoritetsfolken som bor uppe i bergen inte längre lov att bygga sina hus i trä.

Ödelägger skogar
Däremot tär den kinesiska träindustrin allt hårdare på andra länders skogar och nu varnar den europeiska organisationen Tropical Forest Trust för att den kinesiska exportindustrin håller på att ödelägga skogar i så vitt skilda delar av världen som Ryssland, Sydostasien och Centralafrika.

Träprodukterna hamnar bland annat hos svenska konsumenter och Tropical Forest Trust arbetar nu på ett system som man hoppas ska göra det möjligt att spåra varifrån varje enskild timmerstock i den svårkontrollerade internationella träindustrin kommer. Och på så sätt hjälpa kunderna att välja trä från plantager istället för trä från urskogar.

Hanna Sahlberg, Peking
hanna.sahlberg@sr.se