Bostäder planeras trots översvämningsrisk

Vintern 2000-2001 var det stora översvämningar runt Vänern. Vattnet steg med minst en meter över det normala. Vattenfall planerar att höja dammarna vid Göta älv men trots översvämningsrisken villl kommunerna bygga nära sjön.

Enligt sårbarhetsutredningen kan sådana översvämningar som den kring Vänern bli vanligare i framtiden på grund av ett varmare klimat.

Bengt Kvist minns hur det var för sex år sedan när hans sommarstugetomt utanför Vänersborg fylldes med vatten.

– Jag fick köra iväg alla sommarstugemöbler och säkra inredningen. Det var inte mer än fem centimeter från brädfodringen på själva sommarstugan, säger Bengt Kvist.

Flera städer planerar sjönära bebyggelse
Runt Vänern finns flera städer som riskerar översvämningar vid ökad nederbörd, städer som Karlstad, Åmål, Lidköping, Mariestad och Vänersborg sätter ändå en ära i att planera nya, sjönära bostadsområden.

Vi står vid sydspetsen av Vänern och här finns en stor park. Christer Larsson, samhällsbyggnadschef i Vänersborg, berättar om vad man vill göra med området.

– Det här är ett område som ligger väldigt centralt i Vänersborg och det vill vi utveckla till ett attraktivt boende och till ett affärsområde för att förstärka centrum, säger Christer Larsson, samhällsbyggnadschef i Vänersborg.

Vid översvämningarna 2001 gick vattnet här ända upp på strandkanten, men kommunen tänker ändå inte avstå från att bygga nära vattnet.

”Vi måste hitta en lösning”
– Det är klart att det kommer att ställa till problem och hur vi löser det har vi ännu inte klart för oss. På något sätt är det här området så attraktivt och viktigt att vi måste hitta en lösning på det.

Några kilometer norr om Vänersborg ligger Vargöns kraftverk. Claes Olof Brandesten är dammsäkerhetschef vid Vattenfall och han berättar om hur den långsiktiga planeringen ser ut.

– Vi håller just nu på med en förstudie där vi tittar på de möjligheter som finns att höja dammen och göra den säkrare mot högre vattenstånd i Vänern, säger Claes Olof Brandesten, dammsäkerhetschef vid Vattenfall.

Hur mycket skulle man behöva höja den?

– Det handlar om ett par meter.

Om man skapar en ny vattendom för att kunna öka avtappningen från Vänern ut i Göta älv ökar istället risken för skred i Göta älvdal. Det kräver att man bygger förstärkningar.

– Vi kan säkerställa våra anläggningar så att vi klarar de framtida krav som ställs på oss. Det är också viktigt att samhället i övrigt ser vad som måste göras ur samhällets synpunkt, säger Claes Olof Brandesten, dammsäkerhetschef vid Vattenfall.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se