Ask: Inte olagligt att rymma från fängelse

Att rymma från fängelse kommer inte heller i framtiden att bli olagligt i Sverige, trots att flera borgerliga partier krävde det efter de uppmärksammade rymningarna 2004.

Justitieminister Beatrice Ask tycker att de förändringar som gjort sedan dess är tillräckliga.

– När någon har rymt tycker jag inte att man ska behöva ha en omgång i domstol. Det viktiga är att det får någon slags konsekvens och påföljd för det är så uppenbart när någon har rymt, säger Beatrice Ask.

Men efter de spektakulära fängelserymningarna under vintern och sommaren 2004 var tonläget ett annat bland de borgerliga partierna.

Folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet skrev riksdagsmotioner där de argumenterade för att det skulle vara ett särskilt brott att rymma och inte bara bestraffas med disciplinära påföljder. Det skulle vara en tydlig signal mot samhället.

Förlänger straffet med sex månader
Och bestämmelserna har skärpts sedan dess. Efter utredning och beslut i riksdagen kan en rymning i dag ge upp till sex månaders förlängning av fängelsevistelsen. 2004 handlade det om 15 dagar. Något särskilt brott att rymma har det dock inte blivit och är alltså inte heller att vänta.

Från de partier som i det upphetsade stämningsläget 2004 drev frågan har engagemanget i dag svalnat. Folkpartiets Johan Pehrson, som var ordförande i justitieutskottet 2004, säger att han nu vill avvakta vad de nya reglerna får för effekt.

– Visar det sig att det har den effekten som vi vill uppnå från folkpartiet, det vill säga att drivkrafterna ska vara tydliga att man ska sköta sig på anstalten och inte rymma, då kommer jag och folkpartiet att vara nöjda med det, säger folkpartisten Johan Pehrson.

Kan bli aktuellt igen
Kristdemokraternas riksdagsledamot Ingemar Vänerlöv vill däremot fortfarande kriminalisera rymningar och han tror att frågan kan dyka upp igen.

– Jag kan tänka mig att om det händelsevis skulle bli en fyra-fem spektakulära rymningar framöver då kommer det återigen att höjas rop på att det måste vara kriminellt att rymma från ett fängelsestraff, säger kristdemokraten Ingemar Vänerlöv.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se