Utsatta barn skyddas av ökad kontroll

Efter all kritik mot socialtjänsten vill regeringen att Socialstyrelsen ska ta fram statistik om hur barn och ungdomar som far illa behandlas i kommunerna. Det ska också skapas ett register över hur socialtjänsten ska agera.

Det behövs också ett kvalitetsregister som visar vilken hjälp som är bäst för barnen, enligt folkhälsominister Maria Larsson.

– Det finns stora brister i socialtjänsten och det arbete som utförs i olika kommuner. Till exempel så vet vi inte hur många anmälningar som kommer in varje år om barn som far illa. Vi vet inte hur många av de här anmälningarna som blir föremål för en utredning, säger Maria Larsson.

– Vi måste också säkerställa att socialtjänsten arbetar med en god kvalité och det man gör får en avsedd effekt på det problem som man försöker angripa.

Vad har det betytt för barn och ungdomar som tas om hand av socialtjänsten i Sveriges kommuner?

– Jag tror att det har lett till att en del barn har ”trillat mellan stolarna”. En del barn har inte fått det bemötande och den uppmärksamhet som man borde ha fått, säger hon.

Bättre statistik
Talkörer utanför kommunhuset i Vetlanda ropar ut sin vrede mot socialtjänsten för hur den hanterat en flicka som under flera år levde under svåra förhållanden hos sin pappa.

Tidigare kritiserades socialtjänsten i Norrtälje eftersom den inte utrett flera anmälningar mot en familjehemspappa.

Socialministern och kristdemokraten Maria Larsson hoppas nu att bättre statistik ska bidra till att sådana här fall inte uppkommer i framtiden.

Enligt ett förslag som regeringen i dag skickar till Lagrådet och som Ekot läst ska Socialstyrelsen dessutom ordna ett nationellt kvalitetsregister, som utifrån forskning visar vilken typ av hjälp som är bäst för barn och ungdomar i olika situationer.

Offentlig lista
Sådan information har inte funnits samlad tidigare. Regeringen hoppas att kommunerna ska kolla kvalitetsregistret och förbättra hjälpen till barn- och ungdomar.

Dessutom vill Maria Larsson på sikt kontrollera om kommunerna följer kvalitetsregistret och göra en offentlig lista som visar hur väl kommunerna sköter sig.

– När vi börjar mäta är det ingen kommun som vill hamna sist i listan utan man kommer att titta på de kommuner som toppar, som har god kvalité och hög effektivitet i verksamheten och lära av de goda exemplen. Det tror jag blir jättebra, säger hon.

Mats Eriksson
mats.eriksson@se.se