Jord från BT Kemi saneras i Holland

Den förorenade jord från BT Kemis före detta fabriksområde i Teckomatorp som var tänkt att saneras i Danmark, kommer sannolikt att omdestineras till Holland, eftersom miljökraven i Danmark är för hårda.

I september börjar man gräva upp den förorenade jorden.

Entreprenören Skanska anser att det holländska alternativet inte är dyrare än det danska och dessutom miljömässigt bättre eftersom det blir mindre transporter med lastbil.