Påvebesök i Brasilien i katolsk motvind

Påven Benedictus XVI kom på onsdagskvällen på besök i världens folkrikaste katolska land - Brasilien - i ett försök att vända katolicismens tillbakagång i Latinamerika, där alltfler troende går över till protestantiska frikyrkor.


Men fortfarande finns närmare hälften av världens katoliker i Latinamerika, som påven underströk när han talade på Petersplatsen i Rom inför sin resa.

Vänt katolska kyrkan ryggen
Även om Brasilien fortfarande har fler katoliker än något annat land på jorden har en stor del av befolkningen vänt den katolska kyrkan ryggen på senare år.

Liksom i det övriga Latinamerika har protestantiska frikyrkor dragit till sig allt större skaror troende och framför allt är det pingströrelsen som har vuxit explosionsartat inte minst bland miljonstädernas fattiga.

Kris för vatikanen
Åderlåtningen på katoliker i Latinamerika är en av de största kriser som Vatikanen står inför och påven Benedictus gör ingen hemlighet av att han besöker Brasilien i ett försök att hejda strömmen bort från den katolska kyrkan.

En annan utmaning som möter påven i Brasilien är att landets president Lula da Silva tycks vara på väg att stick i stäv med kyrkans påbud häva det rådande abortförbudet.

Men Benedictus XVI riskerar också att möta motstånd inifrån den katolska kyrkan i Brasilien, från de så kallade befrielseteologerna, vänsterradikala präster som fortfarande verkar i Latinamerika trots Vatikanens mångåriga försök att hejda rörelsen.

Titti Nylander
titti.nylander@sr.se