Banker gör vinst när staten säljer aktier

Nu är notan klar för den första försäljningen av statens ägarandelar i ett bolag. Närmare 11 miljoner kronor fick staten betala de banker som genomförde försäljningen av Telia Sonera-aktierna.

Förra veckan gick startskottet för regeringens ambition att minska det statliga ägandet i en rad bolag. Då såldes åtta procent av aktierna i Telia Sonera för 50 kronor stycket - 18 miljarder fick staten in.

Dela på 11 miljoner
De banker som genomförde försäljningen fick tillsammans 10,8 miljoner kronor att dela på, enligt finansmarknads-minister Mats Odell.

Det motsvarar 0,06 procent av försäljningssumman, och enligt de marknadsaktörer som Ekot pratat med så är avgiften ganska rimlig, det är varken ett över- eller ett underpris.

Prestigeaffär
Det var en stor post som skulle mäklas, och stora kunder ska kunna få bra rabatter. Dessutom är det en riktig prestigeaffär, en fjäder i hatten som många banker gärna vill ståta med. Så prutmånen lär har varit god.

Priset på den här typen av banktjänster avgörs av flera faktorer - till exempel hur stor risk banken tar genom att först köpa aktierna själva och sen kanske inte lyckas sälja dem - och i den här affären tog bankerna ingen risk alls.

Leta fram kunder
Priset beror också på hur mycket jobb som krävs i form av att leta fram kunder, eller om bolaget ska börsnoteras - för allt förarbete i form av att ta fram prospekt, ett slags säljbroschyrer.

Så att kostnaden skulle hamna på samma nivåer för kommande försäljningar vill finansmarknadsminister Mats Odell låta vara osagt. Det beror på hur de försäljningarna kommer att se ut.

Virve Hedenborg
virve.hedenborg@sr.se