Tydligt samband mellan snus och cancer

Ny svensk forskning visar på det tydligaste sambandet hittills mellan snusande och cancer. Enligt studien, som är den första som tydligt kan skilja ut effekterna av just snusandet, löper den som snusar dubbelt så stor risk som icke-snusare att drabbas av bukspottskörtelcancer. (P1 Vetenskapsradion)