Valet i Östtimor ännu inte avgjort

I Östtimor pågår fortfarande rösträkningen efter den avgörande omgången av onsdagens presidentval.

Enligt valprognoser som lokala medier har gjort leder premiärminister Ramos Horta stort. Valet står mellan honom och regeringspartiet Fretilins ledare Francisco Guterres.

Valdeltagandet är omkring 80 procent enligt valmyndigheten i Dili.