Räntan oförändrad i USA

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade den amerikanska styrräntan oförändrad.

Tillväxten i den amerikanska ekonomin har bromstats till en årstakt på blygsamma 1,3 procent förra kvartalet.

Fastighetspriserna dyker och bygg- och bilbranschen har minskat dramatiskt med 12 procent jämfört med förra året, i vanliga fall tecken på kollaps.

Men övriga delar av den amerikanska ekonomin går bra och arbetslösheten är rekordlåg.

Att kärninflationen när mat och bensinpriser räknats bort nu ligger på en årstakt på 2,1 procent, något över det inofficiella målet, gör att centralbankschefen Ben Bernanke och centralbankens styrelse enhälligt väljer att låta styrräntan ligga kvar på 5,25 procent. Även om de antyder att nästa förändring blir en räntesänkning.

Thomas Nordegren, Washington
thomas.nordegren@sr.se