Konstnärliga utbildningar får godkänt

De flesta konstnärliga utbildningar i Sverige håller hög kvalitet, med vissa undantag. Det visar Högskoleverkets granskning.

Kritik riktas bland annat mot utbildningarna för fri konst, där verket efterlyser en bättre förberedelse för yrkeslivet.

När det gäller musikutbildningarna pekar högskoleverket på den skeva könsfördelningen bland lärarna, de flesta är män och av 43 professorer är bara tre kvinnor.

Utbildning inom teater, opera, dans och film är de allra dyraste inom högskolan och har antal flest sökande per plats. Utbildningarna får dock genomgående gott betyg, enligt Högskoleverket har de en tydlig konstnärlig grund och håller hög kvalitet.