Fler lärare utan pedagogisk examen

Var fjärde lärare som arbetar på gymnasiet det här läsåret, saknar pedagogisk högskoleexamen.

Så få behöriga gymnasielärare har det inte varit någon gång under 2000-talet, enligt statistisk från Skolverket.
I fristående gymnasieskolor saknar varannan lärare pedagogisk högskoleexamen.

I grundskolan är det fler lärare än i gymnasiet som har en pedagogisk högskoleutbildning. Det gäller även i fristående grundskolor.