Byggnads begär omprövning av arvoden

Fackförbundet Byggnads begärde på torsdagen omprövning av Europadomstolens dom om förbundets så kallade granskningsarvoden.

Domstolen underkände granskningsavgifterna, som Byggnads tar ut för att kontrollera att lönerna är korrekta, i en dom i februari.

Målet gällde fem byggnadsarbetare i Stockholm, som inte var medlemmar i Byggnads.

Enligt Byggnads utgår domen ifrån att arbetarna ändå har fått ett löneavdrag på 1,5 procent, men Byggnads hävdar att i verkligheten så har inget avdrag skett.