ECB höjde inte räntan

Den europeiska centralbanken, ECB, lämnade räntorna oförändrade vid sitt penningpolitiska möte på torsdagen. Det innebär att den viktigaste styrräntan ligger kvar på 3,75 procent.